X
تبلیغات
رایتل
کافی نت - اطلاعیه های استخدام - سایت - دانلود آهنگ
پنج‌شنبه 14 مهر‌ماه سال 1390
استخدام تامین اجتماعی

صندوق تأمین اجتماعی در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه خود، تعداد 728 نفر از افراد واجد شرایط را بصورت قراردادی ماده 20 آئین‌نامه استخدامی (قرارداد انجام کار معین یا مشخص) در سراسر کشور از طریق برگزاری آزمون کتبی در 12 منطقه به شرح ذیل و پس از طی مراحل گزینش بکارگیری نماید

 

مهلت تا 16 مهر ماه 90

ب) عناوین شغلی مورد نیاز در دو بخش بیمه‌ای و درمانی به شرح مندرج در پایان متن آگهی خواهد بود.
 
1- شرایط عمومی بکارگیری نیرو :
1/1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2/1- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
3/1- دارا بودن حداقل 20 سال و حداکثر 35 سال تمام.
4/1- دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.
5/1- دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم(دوره ضرورت) و یا معافیت دائم برای مردان.
6/1- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7/1- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
8/1- بکارگیری افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
 
2- شرایط اختصاصی بکارگیری نیرو :
1/2- مقاطع و رشته های تحصیلی براساس رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل مورد نیاز صندوق خواهد بود.
2/2- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل نیروهای مورد نیاز  به شرح ذیل تعیین می گردد:
1/2/2- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل 14 و شرط سنی حداکثر 24 سال تمام.
2/2/2- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و باشرط سنی حداکثر27 سال تمام.
3/2/2- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 26 سال تمام.
4/2/2- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل 13 و شرط سنی حداکثر 28 سال تمام.
5/2/2- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری با شرط سنی حداکثر 34 سال تمام.
 
تبصره 1- مدت خدمت سربازی، طرح لایحه نیروی انسانی، مدت اشتغال متقاضیان در واحدهای تابعه صندوق (بیمه / درمان ) با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تأیید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی مندرج در شرایط فوق اضافه می گردد، مشروط به اینکه تا تاریخ 30/8/90 از 35 سال تمام تجاوز ننماید.
 
تبصره 2- فرزندان شاهد وفرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر متقاضی استخدام در صندوق از شرط معدل معاف می باشند.
3/2- معافیت دائم پزشکی از خدمت زیرپرچم متقاضیان در صورت قبولی در آزمون کتبی صرفاً در صورت تأیید کمیسیون پزشکی مبنی بر توانائی انجام امور مربوط به عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.
4/2- گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد متقاضیان رسته بهداشتی و درمانی به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.
5/2- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به هنگام پذیرش در صندوق الزامی می باشد.
6/2- عدم اشتغال به تحصیل و یا نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامی است.
7/2- متقاضیان بومی شهرموردتقاضا درمقایسه با متقاضیان بومی استانی و متقاضیان بومی استان درمقایسه با متقاضیان غیربومی پس از اعمال امتیاز بومی درصورت کسب حدنصاب امتیاز لازم درشرایط مساوی از اولویت برخوردارخواهند بود.
 متقاضی بومی به کسی اطلاق می شود که محل تولد و یا محل اخذ 2 مقطع از 3 مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) وی در یکی از شهرستانهای استان مورد تقاضا باشد.
 
تبصره : فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان ) با محل مورد تقاضای یکی باشد نیز بومی تلقی می شود.
تذکر: در هر مرحله از مراحل بکارگیری که خلاف مراتب فوق الذکر به اثبات برسد از ادامه سایرمراحل آزمون متقاضیان جلوگیری و در صورت اشتغال بکار، این قبیل متقاضیان طی ابلاغ مربوطه از خدمت صندوق برکنارمی گردند.
8/2-  فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر متقاضی اشتغال برابر ماده 4 آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست وپنج درصد و بالاتر از ضریب اولویت نامه شماره 20804/45/2 مورخ 23/6/77 سازمان امور اداری و استخدام سابق کشور بهره‌مند خواهند شد.
9/2- فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته از امتیاز اولویت مربوطه برخوردار خواهند شد.
 
3 توضیحات:
1/3- با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمی باشد و مفقودالاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان 5 سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند تا تاریخ 30/8/90 از حداکثر شرط سنی مندرج در آئین نامه استخدامی صندوق (35 سال ) تجاوز ننماید.
 
2/3- بابت هرماه خدمت در صندوق در قالب قرارداد ماده 20 آئین نامه استخدامی بصورت تمام وقت به میزان یک دهم و حداکثر 10 امتیاز به امتیاز کتبی متقاضیان اضافه می‌گردد.
 
4- مواد آزمون:
1- ریاضیات وآمار مقدماتی 2- معارف اسلامی 3-زبان و ادبیات فارسی 4- زبان انگلیسی
5- شناخت تأمین اجتماعی 6- اطلاعات عمومی 7- آشنایی مقدماتی با رایانه
* اقلیت های مذهبی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیازآن درسایرمواد آزمون توزیع می گردد.
ضمناً از متقاضیان در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و همچنین متقاضیان در عناوین شغلی کارشناس
فرابری داده‌ها، حقوق، کارشناس تعمیرات و تجهیزات پزشکی و سایر موارد حسب نیاز علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی منطبق با رشته تحصیلی نیز بعمل خواهد آمد. شایان ذکر است آزمون تخصصی در سطح دانش متقاضیان درمقطع تحصیلی مربوطه انجام خواهد شد. ضمناً متقاضیان می توانند درصورت وجود عنوان شغلی مورد تقاضا در سایر شهرهای یک استان نسبت به انتخاب حداکثر 5 شهر برحسب اولویت اقدام نمایند. 
 
لیست عناوین و رشته های شغلی مورد نیاز در آزمون بخش بیمه ای
 
-
عنوان شغلی
مدرک تحصیلی
منبع سوالات تخصصی
1
کارشناس اموربیمه ای
لیسانس مدیریت (دولتی – بازرگانی –بیمه)
- اقتصاد - آمار-ریاضی
مدیریت (دولتی – بازرگانی – بیمه)
2
کارشناس حقوقی
لیسانس حقوق قضائی
حقوق قضایی
3
کارشناس فرابری دادها
لیسانس کامپیوتر(نرم افزار- سخت افزار)
کامپیوتر
4
کارشناس امور مالی
لیسانس حسابداری - مدیریت بازرگانی - مدیریت صنعتی
حسابداری
5
متصدی خدمات اداری
شامل : متصدی اموردفتری ، ماشین نویس ، بایگان
دیپلم دررشته های ریاضی فیزیک - تجربی
ــــــ
6
متصدی خدمات عمومی شامل:
نامه رسان / نگهبان / سرایدار/ خدمتگزار
 
دیپلم عام
ــــــ


لیست عناوین و رشته های شغلی مورد نیاز در آزمون بخش درمانی
 
 
ردیف
عنوان شغلی
مدرک تحصیلی
منبع سوالات تخصصی
1
پزشک عمومی
دکترای حرفه ای عمومی
از رشته تحصیلی مربوطه
2
داروساز
دکترای داروسازی
از رشته تحصیلی مربوطه
3
پزشک علوم آزمایشگاه
دکترای علوم آزمایشگاهی
از رشته تحصیلی مربوطه
4
دندانپزشک
دکترای دندانپزشکی
از رشته تحصیلی مربوطه
5
کارشناس پرستاری
لیسانس پرستاری
از رشته تحصیلی مربوطه
6
کارشناس مامائی
لیسانس مامائی
از رشته تحصیلی مربوطه
7
کارشناس آزمایشگاه
لیسانس علوم آزمایشگاهی
از رشته تحصیلی مربوطه
8
کارشناس رادیولوژی
لیسانس رادیولوژی
از رشته تحصیلی مربوطه
9
کارشناس فیزیوتراپی
لیسانس فیزیوتراپی
از رشته تحصیلی مربوطه
10
کارشناس بهداشت محیط
لیسانس بهداشت محیط
از رشته تحصیلی مربوطه
11
کارشناس اپتومتری
لیسانس اپتومتری
از رشته تحصیلی مربوطه
12
کارشناس امورمالی
لیسانس حسابداری– مدیریت بازرگانی – مدیریت صنعتی
حسابداری
13
کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
لیسانس مدارک پزشکی
از رشته تحصیلی مربوطه
14
کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی
مهندسی تجهیزات پزشکی
از رشته تحصیلی مربوطه
15
ناظربیمارستانی
لیسانس مدیریت (دولتی – بازرگانی – بیمه- اجرائی)
مدیریت دولتی
16
کاردان اتاق عمل
فوق دیپلم اتاق عمل
از رشته تحصیلی مربوطه
17
کاردان بیهوشی
فوق دپیلم هوشبری
از رشته تحصیلی مربوطه
18
کاردان رادیولوژی
فوق دیپلم رادیولوژی
از رشته تحصیلی مربوطه
19
متصدی پذیرش و اطلاعات
فوق دیپلم مدارک پزشکی
از رشته تحصیلی مربوطه
20
متصدی خدمات داروئی
دیپلم تجربی
ــــــ
21
متصدی خدمات اداری
شامل : متصدی اموردفتری ، ماشین نویس ،منشی ، بایگان
دیپلم دررشته های ریاضی فیزیک - تجربی
ــــــ
22
متصدی خدمات عمومی شامل:
نامه رسان / نگهبان / سرایدار/ بیماربر/ خدمتگزار
 
دیپلم عام
ــــــ
23
بهیار
دیپلم بهیاری
از رشته تحصیلی مربوطه
 24  کاردان آزمایشگاهفوق دیپلم علوم آزمایشگاهی
از رشته تحصیلی مربوطه
 25کارشناس تغذیهلیسانس تغذیه
از رشته تحصیلی مربوطه


 

* تذکرات:
1- وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود.
2- در هرمرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
3- تاریخ و محل برگزاری آزمون و همچنین نحوه دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق سایت رسمی صندوق و با کد رهگیری ثبت نام قابل پیگیری خواهد بود.
* توضیحات: آندسته از متقاضیانی که در عداد پذیرفته شدگان آزمون کتبی در عناوین شغلی مربوطه پذیرفته شده اند می بایست نسبت به ارائه مدارک مشروحه ذیل حسب اعلام اداره کل /مدیریت درمان استان ذیربط در موعد مقرر قبل از اشتغال بکار اقدام نمایند.
* اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه.
*اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی .
*اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کپی پشت وروی کارت)
*اصل و کپی گواهی انجام خدمت طرح لایحه نیروی انسانی در مورد پزشکان و پیراپزشکان .
*اصل وکپی مقاطع تحصیلی در مورد داوطلبان بومی تا سطح دیپلم کامل متوسطه مطابق با شرایط مندرج در بند 7/2 آگهی تحت عنوان شرایط اختصاصی .
*اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول بند 8/2 و 1/3
*ارائه آخرین حکم حقوقی در مورد شاغلین و یا حکم بازنشستگی جهت متقاضیانی که والدین آنان در عداد کارکنان صندوق  میباشند.
لازم به ذکر است ثبت نام متقاضیان از تاریخ 9/7/90 از طریق سایت رسمی صندوق میسر خواهد بود.
 
//tabligh vpn j**