کافی نت - اطلاعیه های استخدام - سایت - دانلود آهنگ
چهارشنبه 21 مهر‌ماه سال 1389
نیروی هوایی ارتش به صورت پیمانی دعوت به همکاری می کند

یروی هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران به صورت کارمند پیمانی استخدام می کند.
به گزارش خبرنگار بازارکار، نیروی هوایی ارتش جهت تامین نیروی انسانی خود از دارندگان مدارک کارشناسی و کاردانی دعوت به همکاری می نماید.
براین اسا س، از دارندگان مدرک کارشناسی بهداشت( حرفه ای ، عمومی ، محیط)، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، بینایی سنجی، رادیولوژی و کاردانی اتاق عمل دعوت به همکاری می شود.
متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعیه ای استخدامی به صفحه 7 شماره 562 نشریه بازارکار مورخ 20/7/89 مراجعه و حداکثر تا تاریخ 6/8/89 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

//tabligh vpn j**