کافی نت - اطلاعیه های استخدام - سایت - دانلود آهنگ
سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388
کارت ورود به جلسه کنکور علمی کاربردی

بدینوسیله به اطلاع میرساند آزمون دوره های کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته در صبح روز جمعه 14/12/1388و آزمون دوره های کاردانی در بعدازظهر روز جمعه 14/12/88 در 228شهرستان مختلف کشور  برگزار خواهد شد.  ‌کارتهای‌ شرکت در آزمون ‌ برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌  از روز سه شنبه  11/12/1388 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان هر یک از دوره های مذکور پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی بایستی    به حوزه های رفع نقص کارت مراجعه نمایند.  

 

آدرس کرمان برای رفع نقص مدارک : حوزه‌ خواهران ‌و برادران : کرمان – بلوار 22 بهمن ـ خیابان شهیدان اعتباری (گوهری) ـ مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

   کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 11/12/1388 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون دوره های‌ کاردانی ،کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی - کاربردی سال 1388  ، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی کارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمونها برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نیمروز برگزاری ، تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.


ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

   آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 می‌باشد.
ج- داوطلبان دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 12 ، 13 و 16(شامل نام خانوادگی ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،کد ملی ، وضعیت داوطلب، کداشتغال و کدرشته محلهای انتخابی بر اساس اولویت علاقه ) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 13/12/88 منحصراًً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند، شایان ذکر است چنانچه موارد اصلاح شده مغایر با ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باشد مورد یا موارد اصلاحی لحاظ نخواهد شد و در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7،  و 9 (جنس، معلولیت، ومعارف) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 12/12/88 لغایت روز پنجشنبه 13/12/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می‌باشد ضروری است  از روز چهارشنبه 12/12/88 لغایت روز پنجشنبه 13/12/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
3- آندسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون سال 1388 دانشگاه جامع  علمی- کاربردی متقاضی سهمیه ایثارگران شده و در کارت شرکت در آزمون آنان سهمیه ایثارگران درج گردیده ، چنانچه سهمیه مذکور توسط ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگیرد از سهمیه ایثارگران حذف و در سهمیه آزاد گزینش خواهند شد .
د- داوطلبان دوره های کاردانی چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند ، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ،  11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15  و 18 ( شامل نام خانوادگی ، نام ،سال تولد، شماره شناسنامه،کد ملی ،  معدل کل دیپلم ، وضعیت داوطلب ، کداشتغال ،کد دیپلم ،شاخه تحصیلی وکدرشته محلهای انتخابی براساس اولویت علاقه ) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ 13/12/88 منحصراًً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند، شایان ذکر است چنانچه موارد اصلاح شده مغایر با ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باشد مورد یا موارد اصلاحی لحاظ نخواهد شد و در صورتیکه نسبت به بندهای 3، 7،  و 8 (جنس، معلولیت، ومعارف) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است از روز چهارشنبه 12/12/88 لغایت روز پنجشنبه 13/12/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب  فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله ، فاقد مهر، واضح نبودن عکس و  اشتباه عکس می‌باشد ضروری است  از روز چهارشنبه 12/12/88 لغایت روز پنجشنبه 13/12/88 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
     3- آندسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی آزمون سال 1388 دانشگاه جامع  علمی- کاربردی متقاضی سهمیه ایثارگران شده و در کارت شرکت در آزمون آنان سهمیه ایثارگران درج گردیده ، چنانچه سهمیه مذکور توسط ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگیرد از سهمیه ایثارگران حذف و در سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.


هـ‍ ـ تذکرهای‌ مهم‌

1- همزمان با قرارگرفتن کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور، به منظور آگاهی بیشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون نیز بر روی سایت قرارداده می‌شود تا هر داوطلب با مطالعه دقیق آن برای حضور در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات اقدام نمایند. درصورت ضرورت داوطلبان می‌توانند از آن پرینت تهیه نمایند.
2- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت  شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار  الزامی است.
3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
4-  درهای ورودی ِحوزه های امتحانی صبح راس‌ ساعت‌ 30/7 (هفت وسی دقیقه صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآیند آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ 00/8 (هشت صبح) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
5-درهای ورودی ِحوزه های امتحانی بعداز ظهر راس‌ ساعت‌ 30/14 (دو و سی دقیقه بعدازظهر) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. فرآیند آزمون در نوبت بعدازظهر راس‌ ساعت‌ 00/15 (سه بعدازظهر) آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد
6-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، بی سیم، جزوه، کتاب، *ماشین‌حساب،  هرگونه نت و یادداشت  و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.
*- داوطلبان کد رشته‌های گروه صنعت از دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کد رشته‌های حسابداری (کد354) و پست (کد361) در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی می‌توانند از ماشین حساب غیر برنامه ریزی شده با یکی از مارکهای ذیل استفاده نمایند.

8-SR  270II  سیتی زن مدل
9-SR  135T II  سیتی زن
10-SR  275  سیتی زن
11-SR  270X  سیتی زن

1-CASIO 3600
2-CASIO FX-82
3-CATIGA F-618
4- SHARP BL- 531
5-PARS  4600
6-SHARP 506W-Bk
7-SHARP 509W-BK

ضمناً  به اطلاع می‌رساند که داوطلبان در صورت لزوم می‌توانند سوال یا سوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه 13/12/88در ساعت اداری با شماره تلفن 99-88923595 با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی WWW.sanjesh.org در میان بگذارند.

//tabligh vpn j**