کافی نت - اطلاعیه های استخدام - سایت - دانلود آهنگ
یکشنبه 13 دی‌ماه سال 1388
استخدام بانک تات

بانک تات" هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های متمایز و نوآور در شبکه بانکی کشور با مشارکت جمعی از خبرگان و نخبگان نظام بانکی و اقتصادی  و رویکردی مشتری مدار با شعار" تجربه، اعتماد و توسعه" پا به عرصه فعالیت می­گذارد.

بهبود مستمر فرآیند های اجرائی و حرفه ای و توجه ویژه به ارتقاء کیفیت زندگی پرسنل ، تحقق آرمان  کیفی  بانک را  به همراه خواهد داشت.در این راستا جذب و بکارگیری نخبگان تجربی و دانشگاهی و توسعه مهارت های عملکردی کارکنان همسو با اهتمام به گسترش توانمندی های ارتباطی ایشان دورنمای مدیریت سرمایه انسانی   " بانک  تات "  است.بانک تات با تشکر از کلیه عزیزانی که به دعوت این بانک جهت همکاری پاسخ مثبت داده اند بدینوسیله به اطلاع می رساند با در نظر گرفتن اولویت های مورد نظر از واجدین شرایط به تدریج جهت مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.

  

**********

۱- شغل رئیس شعبه :‌لیسانس اقتصاد (نظری - بازرگانی‌) - مدیریت (بانکداری - مالی - دولتی - صنعتی - بازرگانی - بیمه ) - آمار - ریاضی - حسابداری - حسابرسی - کامپیوتر  

- تسلط کافی به زبان انگکلیسی و آشنایی با کامپیوتر  

- سابقه مفید در سیستم بانکداری  

۲- شغل بانکدار شعب : ‌لیسانس اقتصاد (نظری - بازرگانی‌) - مدیریت (بانکداری - مالی - دولتی - صنعتی - بازرگانی - بیمه ) - آمار - ریاضی - حسابداری - حسابرسی - کامپیوتر   

- معدل ۱۴ به بالا  

- سن برای لیسانس حداکثر ۲۶ سال و لیسانس به بالا حداکثر ۲۸ سال * مدت نظام وظیفه و سابقه کار به حداکثرسن اضافه می شود. 

 

متقاضیان برای درخواست شغل می توانند فرم استخدام را از سایت بانک تات تکمیل نمایند

//tabligh vpn j**